Zevende lammetje 2018

Layla-Fey from Mini Heaven

Hier is ze dan : ons wit paaslammetje !

Op zondag 1 april werd Guinevere mama van een klein wit ooilammetje Layla-Fey.

Papa is Dipper